Alex Neil đã đồng ý trở thành huấn luyện viên trưởng tiếp theo của Sunderland. […]