Pompey tin rằng họ đã đưa ra một lời đề nghị mạnh mẽ để đảm […]