Jordan Hugill nói rằng anh ấy hy vọng sẽ tạo được ấn tượng tại Norwich […]